Ključne osobe

Best in Parking u brojkama

  • 195 lokacije u Austriji, Italiji, Hrvatskoj, Švicarskoj, Sloveniji i Slovačkoj
  • 84.043 parkirnih mjesta izvan/na ulici
  • 46 godina iskustva

Mjesta za parking

Lokacije

Mjesta za parking On-Street/Off-Street

Evolucije Lokacije

Evolucija mjesta za parking